افرا گستر ساتیار

چیلرهای برج مسکونی آناهیتا

 خدمات ارائه شده برای چیلر های واحد مسکونی شامل : 

1.جا به جایی و حمل به واحد ها

2.نصب 

3.تجهیزات نصب مورد نیاز جهت راه اندازی 

4.راه اندازی اول فصل (برای یک فصل) سال 1402

5.بازرسی هنگام کار دستگاه (برای یک فصل) سال 1402

6.خاموش کردن پایان فصل (برای یک فصل) سال 1402

توجه :

الویت نصب و راه اندازی پس از واریز وجه بر اساس زمان ثبت در این سامانه میباشد.

مبلغ قابل پرداخت برای واحد های 120 متری  (100،000،000) ریال

مبلغ قابل پرداخت برای واحد های 155 متری (100،000،000) ریال

مبلغ قابل پرداخت برای واحد های 200 متری (160،000،000) ریال

واریز به حساب بانک تجارت به نام نازنین حیدرزاده 

شماره شبا :IR۵۰ ۰۱۸۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۳۹۳۲ ۷۱۹۰ ۷۹ 

شماره کارت : ۵۸۵۹۸۳۱۲۳۱۴۶۲۴۲۴


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی مالک واحد را بنویسید. نام و نام خانوادگی مالک واحد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. نام را وارد نمایید .
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. لطفا موبایل خود را وارد نمایید
شماره واحد را بنویسید. شماره واحد را کوچک‌تر از 4 حرف بنویسید. شماره واحد را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید.

برای واحدهای طبقه اول تا دهم اضافه کردن عدد صفر الزامیست ... مثال : ۰۱۰۲

متراژ واحد را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی مستاجر را بنویسید. نام و نام خانوادگی مستاجر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ را بنویسید. مبلغ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. مبلغ را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
سند پرداخت را بنویسید. سند پرداخت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. شماره پیگیری را وارد نمایید

شماره پیگیری را وارد نمایید.

فایل را انتخاب کنید. فیش واریزی خود را بارگزاری نمایید.

فیش واریزی خود را بارگزاری نمایید.


کمی صبر کنید...