برای اولین بار با تکیه بر دانش و توانمندی جوانان برومند ایرانی اولین سیستم ذخیره سازی صد در صد ایرانی در کارخانه افرا گستر ساتیار طراحی ، ساخت و در پروژه تجاری الوند با زیر بنایی بالغ بر 14000 متر مربع تحت تبرید نصب و راه اندازی گردید.