افرا گستر ساتیار

استخدام


  • {{value}}
موضوع را انتخاب کنید.
واحد مربوطه را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا نام خود را وارد نمایید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

اعداد را به لاتین وارد نمایید.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. لطفا موبایل خود را وارد نمایید.

اعداد را به لاتین وارد نمایید.

شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید. لطفا تلفن خود را وارد نمایید.

اعداد را به لاتین وارد نمایید.

آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید. لطفا آدرس خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رزومه را انتخاب کنید. لطفا رزومه خود را بارگزاری نمایید.

کمی صبر کنید...