افرا گستر ساتیار

ماموریت


همکاران گرامی برای ثبت ماموریت یک روز قبل از اعزام درخواست خود را ثبت نمایید.


  • {{value}}
واحد مربوطه را انتخاب کنید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10
زمان خروج را بنویسید. زمان خروج را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. زمان خروج را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 07:17
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
همکاران را بنویسید. همکاران را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وسیله نقلیه را انتخاب کنید.
آدرس محل ماموریت را بنویسید. آدرس محل ماموریت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...